ÖZTÜRK, N.; ÇANKAYA, M. Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Dönüştürücü Liderliğin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 1082–1092, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1185. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1438. Acesso em: 23 eyl. 2021.