ÜZÜM, B.; ŞENOL, L. Covid 19 Pandemisi Gölgesinde Demografik Değişkenler ve Kariyerizm İlişkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 1341–1349, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1202. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1455. Acesso em: 23 eyl. 2021.