ÖZGÜNER, M.; AYTEKIN, M. Tedarik Zinciri Risklerinin İşletme Performansına Etkisinde Tedarikçi İlişkilerinin Moderatör (Düzenleyici) Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 1414–1425, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1206. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1459. Acesso em: 25 oca. 2022.