YASLIDAĞ, B. H.; DÜZEN, M. Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkların 2010-2020 Arası Borsa Performans Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 1592–1609, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1217. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1465. Acesso em: 25 oca. 2022.