ALTINTAŞ, F. F. Ekonomik Özgürlüğün Girişimcilik Boyutunu Etkilemesine Yönelik Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 1835–1855, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1232. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1479. Acesso em: 23 eyl. 2021.