ÇELEBI GÜRSOY, G.; YILDIZ, M. S. Bir Tekstil İşletmesinde Yalın Altı Sigma İle Süreç İyileştirmeye Yönelik Bir Örnek Olay Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 1553–1573, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1215. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1487. Acesso em: 23 eyl. 2021.