ORÇANLI, K. Daha Fazla Güç Talebi Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 1426–1437, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1207. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1490. Acesso em: 23 eyl. 2021.