KARAKUŞ, R. Petrol ve Doğalgaz Fiyatları İle Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: BİST Sinai Sektöründe Ampirik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 2072–2083, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1247. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1502. Acesso em: 4 ara. 2021.