KÜÇÜKKOCAOĞLU, G.; ÇAKIR, N. . Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Portföy Akımlarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 2320–2339, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1264. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1519. Acesso em: 4 ara. 2021.