ACER, A. Lojistik Faaliyetlerde Antrepoların Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 2976–2989, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1302. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1557. Acesso em: 29 eyl. 2022.