ÇIÇEKAY, H.; DEMIR, M. İşletmelerde COSO İç Kontrol Modeli ve Muhasebe Bilgi Sistemine Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 3801–3820, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1357. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1613. Acesso em: 29 eyl. 2022.