SAĞTAŞ, S. Sosyal Medya Reklamlarının Marka Değeri Üzerindeki Etkisi: Instagram Reklamları Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 203–218, 2022. DOI: 10.20491/isarder.2022.1375. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1635. Acesso em: 24 tem. 2024.