DOĞAN, S.; ŞEKER KAYAR, M. Rol İçi ve Rol Dışı Performansta İş Taleplerinin ve İş Kaynaklarının Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Aracı Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 337–352, 2022. DOI: 10.20491/isarder.2022.1383. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1643. Acesso em: 24 tem. 2024.