AKAY, Y.; NUR, T. Katılım 30 Endeksi’nde İşlem Gören İşletmelerin Sermaye Yapısı Belirleyicilerinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 558–577, 2022. DOI: 10.20491/isarder.2022.1396. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1656. Acesso em: 20 tem. 2024.