DINÇ CAVLAK, Özge; ERSOY, A. S. Düşünme Stillerinin Aşırı Öz Güven Yanlılığı Üzerindeki Etkisinde Risk Tutumunun Düzenleyici Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 671–685, 2022. DOI: 10.20491/isarder.2022.1403. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1663. Acesso em: 12 tem. 2024.