ÖZKAN, Özgür. Sermaye Piyasası Enflasyon Teorisinin Analizi: Bankacılık Sektörü Üzerinden Türkiye Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 1201–1212, 2022. DOI: 10.20491/isarder.2022.1436. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1701. Acesso em: 7 ara. 2022.