İRGE, N. T. Çevresel Duyarlılığın Çalışanların Yeşil Örgütsel Davranışlarına Etkisinde Kişilik Özelliklerinin aracı Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 1293–1315, 2022. DOI: 10.20491/isarder.2022.1442. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1707. Acesso em: 31 oca. 2023.