ŞENER, M.; YILDIRAN, C.; FIDAN, Y. Pozitif Psikolojik Sermaye ile Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 1711–1729, 2022. DOI: 10.20491/isarder.2022.1466. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1736. Acesso em: 5 şub. 2023.