BAŞÇI, A. Z.; GEÇIKLI, F. İletişim İklimi ile Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 1920–1936, 2022. DOI: 10.20491/isarder.2022.1480. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1752. Acesso em: 26 şub. 2024.