VARIŞLI, N. Dönüşümcü Liderlik Uygulamalarının, Çalışanların Performansına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 2030–2049, 2022. DOI: 10.20491/isarder.2022.1487. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1761. Acesso em: 5 şub. 2023.