DEDE, A. Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel Özeliklerinin Entegre Raporlama ile İlgili Farkındalık Düzeylerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 2050–2060, 2022. DOI: 10.20491/isarder.2022.1488. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1762. Acesso em: 9 ara. 2023.