ÇAPA, S.; KARAKUŞ, G. Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Sistemi Kritik Başarı Faktörlerinin İşletme Esnekliği Bağlamında Tedarik Zinciri Performansına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 2095–2116, 2022. DOI: 10.20491/isarder.2022.1491. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1765. Acesso em: 27 şub. 2024.