GENÇER, K.; KEŞKEKÇI, D. Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: İstanbul’da Yer Alan Uzak Doğu Restoranları Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 2470–2481, 2022. DOI: 10.20491/isarder.2022.1514. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1790. Acesso em: 30 may. 2024.