ŞEN DEMIRCI, T.; MARŞAP, A. Algılanan Kurumsal İtibarın Örgütsel Çekicilik, Örgütsel Özdeşleşme ve Duygusal Emek Üzerine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 14, n. 4, p. 3123–3147, 2022. DOI: 10.20491/isarder.2022.1553. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1836. Acesso em: 20 mar. 2023.