ÇAĞLAR ÇETINKAYA, N. Çevrimiçi Alışveriş Sitelerine Yapılan Online Şikayetlerin İçerik Analizi ile İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 14, n. 4, p. 3293–3305, 2022. DOI: 10.20491/isarder.2022.1563. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1846. Acesso em: 17 nis. 2024.