CANKÜL, D.; AK, E.; KIZILTAŞ, M. Çağatay. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Çalışanların Stres Ve İşkoliklik Düzeylerinin İş Performanslarına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 470–485, 2023. DOI: 10.20491/isarder.2023.1598. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1887. Acesso em: 1 eki. 2023.