ERMAN, H.; ŞENER, İrge. Kurum Girişimciliğinin İşletmelerin Finansal Sonuçlarına Etkisi: BİST İmalat Firmaları Üzerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 626–639, 2023. DOI: 10.20491/isarder.2023.1608. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1897. Acesso em: 1 eki. 2023.