SARACEL, N.; BILGIÇ, E.; TOPAL, F.; TEZER KOZAK, G.; KÜTÜKCÜ, H.; MADI, N. Yöneticilerin Bakış Açısı ile Z Kuşağı Çalışanların Liderlik Beklentileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 970–987, 2023. DOI: 10.20491/isarder.2023.1630. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1921. Acesso em: 3 ara. 2023.