ÇETIN, B.; YALÇIN, A. Pazarlama Stratejilerinin Yenilik Yönelimine Etkisinde İhracata Engel Unsurların Aracılık Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 1206–1222, 2023. DOI: 10.20491/isarder.2023.1645. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1936. Acesso em: 24 tem. 2024.