AYDOĞDU, H.; SAĞTAŞ, S. Mobil Yemek Servis Uygulamalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisi: Marka İtibarının Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 15, n. 3, p. 2195–2212, 2023. DOI: 10.20491/isarder.2023.1705. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/2003. Acesso em: 12 haz. 2024.