SAVSAR, C. Muhasebe Meslek Mensuplarında Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma: Çorum İli Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 15, n. 3, p. 2371–2385, 2023. DOI: 10.20491/isarder.2023.1718. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/2016. Acesso em: 12 haz. 2024.