AKNAR, A.; BAŞÇI, A. Otel Çalışanlarının İşe Yabancılaşmalarının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Tükenmişliğin Aracı Rolü; TR83 Bölgesinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 14–29, 2024. DOI: 10.20491/isarder.2024.1773. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/2074. Acesso em: 30 may. 2024.