ÇIKMAZ, E. Kadın Girişimcilerin Başarılarına Etki Eden Motivasyon Faktörleri: Gaziantep İlinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 358–367, 2024. DOI: 10.20491/isarder.2024.1795. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/2096. Acesso em: 30 may. 2024.