Tuncer, Mehmet, ve Mehmet Yeşiltaş. 2021. “Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi Çalışanları Üzerindeki Etkileri”. İşletme Araştırmaları Dergisi 5 (1):57-78. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/100.