Güllük, Fatih, ve Necmiye Tülin İrge. 2021. “Kurumsal İtibar Ve Algılanan Riskin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Elektronik Ticaret Perakende Sektöründe Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12 (1):531-45. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1028.