Özgüner, Zeynep. 2021. “Dış Kaynak Kullanımı Kapsamında Entegre Entropi-TOPSIS Yöntemleri Ile Tedarikçi Seçimi Probleminin Çözümlenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12 (2):1109-20. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1068.