Serinikli, Nilüfer. 2021. “Sağlık Çalışanlarında İş Özerkliği Ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizm Ve Yaşam Tatmini Seri Çoklu Arabuluculuğu”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12 (2):1693-1711. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1108.