Özdemir, Osman, ve Kadir Özdemir. 2021. “Oyunlaştırma Uygulamalarının Marka Etkileşimi Ve Marka Sadakati Üzerine Etkisi: Bursa İli Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12 (2):1712-21. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1109.