Marangoz, Mehmet, ve Nedret Erboy. 2021. “Bütünleşik Kanal Deneyimini Etkileyen Faktörlerin AHP Yöntemi Ile Belirlenmesi: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Çalışma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12 (2):1801-19. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1116.