Yılmaz, Nihan. 2021. “Göreli Yoksunluk Ve Algılanan Stres Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Akademisyenler Üzerine Bir İnceleme”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12 (2):1974-83. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1127.