Zengin, Asude Yasemin, ve Burak Çetin. 2021. “Sosyal Medyada Marka Topluluklarının Marka Güveni Ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12 (4):3582-95. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1235.