Yıldırım, Ezgi, ve Selma Kalyoncuoğlu Baba. 2021. “Marka Hikâyesinin Anlatıya Dâhil Olma Üzerindeki Etkileri Ve Sonuçları: İş Bankası 89. Yıl Reklam Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12 (4):4269-88. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1283.