Kurt, Yağmur, Mahmut Hamil Nazik, ve Alper Işın. 2021. “Otel İşletmelerinde Gıda İsrafına Yönelik Davranışların İşletme Karlılığına Etkisi: Eskişehir Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12 (4):4365-79. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1289.