Bayar, Münevver. 2021. “Bir Örgüt İkliminde Uygulanan Tarafsız Yönetim Anlayışının, Çalışanların Motivasyonuna Etkilerinin Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12 (4):4429-48. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1293.