Öztürk, Nazife, ve Muhammet Çankaya. 2021. “Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Dönüştürücü Liderliğin Aracılık Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (2):1082-92. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1185.