Begenirbaş, Memduh, Yunus Gökmen, ve Rukiye Can Yalçın. 2021. “Mesleki Özdeşleşme Ve Psikolojik Sahiplenme Çalışanların İş Biçimlendirmelerine Etki Eder Mi?: Hizmet Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (2):1127-43. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1188.