Özan, Mustafa. 2021. “Süreç Yönetimi Ve Süreç İyileştirmenin İşletme Performansına Etkilerinin Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (2):1144-61. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1189.