Üzüm, Burcu, ve Leyla Şenol. 2021. “Covid 19 Pandemisi Gölgesinde Demografik Değişkenler Ve Kariyerizm İlişkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (2):1341-49. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1202.