Bahar, Reyhan, ve Gülnil Aydın. 2021. “Otomotiv Sektöründe Müşterilerin Atfetme Eğilimlerinin Marka Güveni Ve Müşteri Memnuniyeti Perspektifinden İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (2):1438-56. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1208.