Şahin, Zekeriya. 2021. “Entelektüel Sermayenin İşletmelerin Verimliliğine Etkilerine Yönelik Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (2):1457-79. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1209.